[1]
Barlett, P.C., LaDronka, R.M., Ruggiero, V.J. and Hutchinson, H.M. 2018. What dairy veterinarians should know about bovine leukemia virus. The Bovine Practitioner. 52, 1 (Feb. 2018), 1–9. DOI:https://doi.org/10.21423/bovine-vol52no1p1-9.